Deze oplossing is ontwikkeld voor gevallen waarin de lastendaling per paal te groot is voor een enkele funderingsschroef.
Bases 2 en 3 maken het in het beste geval mogelijk om lastendalingen van bijna 3000 kg per paal te dragen.
Deze oplossing is eenvoudig omdat de paal direct met zijn voet op base 2 of base 3 wordt bevestigd.

  • Voordeel 1 : Deze oplossing vermindert het aantal palen en vereist geen specifieke Weasyfix verbindingsstukken.

  • Voordeel 2: Base 2 en base 3 kunnen ruim versteld worden in alle richtingen, wat de plaatsing van funderingsschroeven vereenvoudigt.

1/6
Constructie op metalen voet Aanzienlijke belasting

Deze oplossing wordt uitgevoerd in 5 stappen:


1. Voorboren van gaten

2. Plaatsing van de funderingsschroeven

3. Bodemfunderingen plaatsen

4. Plaatsing van de palenstructuur

5. Montage van de constructie

Stap 1: Voorboren van gaten

Het voorboren van gaten is essentieel om ervoor te zorgen dat de schroeven goed in de grond komen.
De toevoeging van water zorgt ervoor dat de funderingsschroef makkelijker geplaatst kan worden.

Stap 2: Plaatsing van de funderingsschroeven

De schroeven worden geplaatst met behulp van onze draagbare elektrische machines die in combinatie met een bouwlaser ervoor zorgen dat alle schroeven waterpas geplaatst worden zonder dat er speciale handelingen verricht hoeven te worden.

Stap 3: Bodemfunderingen plaatsen

De bodemfunderingen worden met FIX BASE 3D (B8) op de funderingsschroeven bevestigd om een perfecte horizontaliteit te garanderen.

Stap 4: Plaatsing van de palenstructuur

De houten palen worden vastgeschroefd op verbindingsstukken die zijn aangepast aan hun vorm en de beperkingen van het project.
De palen + verbindingsstukken worden op de bases 3 bevestigd, precies op de beoogde locaties van de lastendalingen.

Stap 5: Montage van de constructie

De montage van de constructie op de palen is de laatste stap in deze oplossing.
Funderingen worden ingegraven op zo’n manier dat er sprake is van ventilatie onder de paal en aangezien ze de gehele constructie dragen, moeten ze worden ontworpen met inachtneming van de permanente belasting en gebruikslasten.

Volledige tutorials

Gedetailleerde montage

Hieronder vindt u de tutorial waarin de montage van deze oplossing stapsgewijs wordt uitgelegd:

Complete tutorial

Add-ons

Opties

Onze producten

Producten gerelateerd aan deze oplossing

Uitvoering

Uitvoeringen met deze oplossing

Heeft u een project? Vraag een gratis offerte aan via ons online formulier