In gebieden met veel wind moet de oplossing worden versterkt om de stabiliteit van het hek te waarborgen.
De voorkeur gaat hierbij dus uit naar een oplossing met twee FS 750 F of FS 1000 F-schroeven, afhankelijk van wat er nodig is, waarop een ‘base 2’ wordt geplaatst.
De base 2 wordt 1 tot 2 cm ingegraven om te zorgen voor een mooi aanzicht van het geheel.

  • Voordeel 1 : Deze oplossing, zonder zichtbare steunpoot, is bestand tegen zeer sterke wind.

  • Voordeel 2 : Alle verbindingsstukken kunnen deels ingegraven worden waardoor praktisch alleen de paal zichtbaar is.

1/6
Bevestiging hol verbindingsstuk Aanzienlijke dwarskracht

Deze oplossing wordt uitgevoerd in 5 stappen:


1. Voorboren van gaten.

2. Plaatsing van funderingsschroeven en verbindingsstuk

3. Plaatsing van de Base 2

4. Plaatsing paal op Base 2

5. Bevestiging op palen

Stap 1: Voorboren van gaten

Het voorboren van gaten is essentieel om ervoor te zorgen dat de schroeven goed in de grond komen.
De toevoeging van water zorgt ervoor dat de funderingsschroef makkelijker geplaatst kan worden.

Stap 2: Plaatsing van funderingsschroeven en verbindingsstuk

De funderingsschroefparen FS 750-F worden geplaatst met behulp van onze draagbare elektrische machines die in combinatie met een bouwlaser ervoor zorgen dat alle schroeven waterpas geplaatst worden zonder dat er speciale handelingen verricht hoeven te worden.
De nauwkeurige uitlijning en waterpasstelling wordt verfijnd met behulp van verbindingsstukken.


De schroeven worden in paren loodrecht op de as van het hek geplaatst op een afstand die overeenkomt met de hart-op-hart-afstand van de Base 2.

Stap 3: plaatsing van de Base 2

De Base 2 wordt op de funderingsschroeven geplaatst en de verticaliteit wordt aangepast met behulp van de ringen.

Stap 4: Plaatsing paal op Base 2

De paal wordt uitgelijnd met de andere palen en de voet wordt vastgeschroefd aan de basis met behulp van 4 M10-bouten.

De palen kunnen overal op de Base 2 geplaatst worden.
Het is mogelijk om het gehele systeem op uw eigen erf te plaatsen en het hek op de erfgrens.

Stap 5: Bevestiging op palen

De paalvoet wordt op de Base 2 geschroefd.

Volledige tutorials

Gedetailleerde montage

Hieronder vindt u de tutorial waarin de montage van deze oplossing stapsgewijs wordt uitgelegd:

Complete tutorial

Add-ons

Opties

Uitvoering

Uitvoeringen met deze oplossing

Heeft u een project? Vraag een gratis offerte aan via ons online formulier