Deze oplossing bestaat uit een dubbele houten balkconstructie bevestigd op houten palen die de verschillende hoogteverschillen onder de constructie corrigeren.
U kunt ervoor kiezen om CI.4 grenen balken en draagbalken van exotisch hout wel of niet te combineren.
Het WEASYFIX assortiment verbindingsstukken voor houten palen zorgt voor een nauwkeurige en solide plaatsing.

  • Voordeel 1 : Er wordt slechts één lengte funderingsschroef gebruikt omdat de niveauverschillen worden gecompenseerd door de houten palen.
    Dit vereenvoudigt het voorraadbeheer, zowel in de werkplaats als op locatie.

  • Voordeel 2 : De afwerking is mooier dan metalen buizen wanneer er geen bekleding rondom de constructie wordt aangebracht.

1/8
Oplossing structuur Wood

Deze oplossing wordt uitgevoerd in 7 stappen:


1. Voorboren van gaten

2. Plaatsing van de funderingsschroeven

3. Plaatsing van de verbindingsstukken en houten palen

4. Plaatsing van de onderstructuur

5. Plaatsing van de bovenstructuur

6. Plaatsing van de vloer

7. Montage van de definitieve constructie

Stap 1: Voorboren van gaten

Het voorboren van gaten is essentieel om ervoor te zorgen dat de schroeven goed in de grond komen.
De toevoeging van water zorgt ervoor dat de funderingsschroef makkelijker geplaatst kan worden.

Stap 2: Plaatsing van de funderingsschroeven

De schroeven worden geplaatst met behulp van onze draagbare elektrische machines die in combinatie met een bouwlaser ervoor zorgen dat alle schroeven waterpas geplaatst worden zonder dat er speciale handelingen verricht hoeven te worden.

Stap 3: Plaatsing van de verbindingsstukken en houten palen

De verbindingsstukken voor palen U70-90-120-140 (afhankelijk van de doorsneden van de palen) worden bevestigd op de funderingsschroef, uitgelijnd, verticaal afgesteld en georiënteerd met behulp van de vertikit (D4) of de FIX 3D Connect U (B23 of B19) waarna de palen op de verbindingsstukken worden bevestigd.

Stap 4: Plaatsing van de onderstructuur

De houten onderstructuur wordt bevestigd op de verticale palen die niveauverschillen in de bodem corrigeren en de structuur op het gewenste niveau brengen.

Stap 5: Plaatsing van de bovenstructuur

De houten bovenstructuur is gekruist om het bouwwerk de nodige stevigheid te geven.

Stap 6: Plaatsing van de vloer

Het plaatsen van de vloer met behulp van houten schroeven is de laatste stap in deze oplossing.
Funderingen ondersteunen de gehele constructie en moeten daarom ontworpen worden met inachtneming van de belasting conform DTU 51.4.

Stap 7: Montage van de constructie

De funderingen zijn zo geplaatst dat de structuur onderaan geventileerd wordt en de verhogingen zorgen voor een perfecte waterpasstelling.


Aangezien ze de gehele constructie ondersteunen, moeten ze worden ontworpen met inachtneming van de permanente belasting, de gebruikslasten en de milieubelasting.
De verhogingen moeten zo nodig geschoord worden om de laterale stabiliteit van het geheel te garanderen.

Volledige tutorials

Gedetailleerde montage

Hieronder vindt u de tutorial waarin de montage van deze oplossing stapsgewijs wordt uitgelegd:

Complete tutorial

Add-ons

Opties

Heeft u een project? Vraag een gratis offerte aan via ons online formulier