In gebieden met veel wind moet de oplossing worden versterkt om de stabiliteit van het hek te waarborgen.
De voorkeur gaat hierbij dus uit naar een oplossing die bestaat uit twee schroeven van 75 cm, waarbij de eerste schroef de paal ondersteunt en de tweede schroef zorgt voor het windverband met een houten steunpoot.
Het nadeel van deze constructie is dat er door de steunpoot ruimte verloren gaat.

Dit nadeel kan voorkomen worden door oplossing 24 te gebruiken.

  • Voordeel 1 : Deze oplossing is bestand tegen zeer sterke wind.

  • Voordeel 2 : Alle verbindingsstukken kunnen deels ingegraven worden waardoor praktisch alleen het hout zichtbaar is.

1/7
Houten paal voor hek Aanzienlijke dwarskracht

Deze oplossing wordt uitgevoerd in 5 stappen:


1. Voorboren van gaten

2. Plaatsing van de funderingsschroeven

3. Plaatsing van de verbindingsstukken

4. Plaatsing van de paal

5. Plaatsing van de steunpoot

Stap 1: Voorboren van gaten

Het voorboren van gaten is essentieel om ervoor te zorgen dat de schroeven goed in de grond komen.
De toevoeging van water zorgt ervoor dat de funderingsschroef makkelijker geplaatst kan worden.

Stap 2: Plaatsing van de funderingsschroeven

De funderingsschroefparen FS 750-F worden geplaatst met behulp van onze draagbare elektrische machines die in combinatie met een bouwlaser ervoor zorgen dat alle schroeven waterpas geplaatst worden zonder dat er speciale handelingen verricht hoeven te worden.


De schroeven worden in paren loodrecht op de as van het hek geplaatst op een afstand van ongeveer de helft van de hoogte van het hek.

Stap 3: Plaatsing van de verbindingsstukken

Het verbindingsstuk onder de paal maakt uitlijning en aanpassing van de verticaliteit mogelijk, terwijl het verbindingsstuk van de tweede schroef de dwarskrachten moet verwerken.

Stap 4: Plaatsing van de paal

De paal wordt op het verbindingsstuk geplaatst

Stap 5: Plaatsing van de steunpoot

De steunpoot wordt op het tweede verbindingsstuk geplaatst.

Eindresultaat

Deze handeling wordt herhaald bij iedere paal van het hek.

Volledige tutorials

Gedetailleerde montage

Hieronder vindt u de tutorial waarin de montage van deze oplossing stapsgewijs wordt uitgelegd:

Complete tutorial

Add-ons

Opties

Heeft u een project? Vraag een gratis offerte aan via ons online formulier